Relics

Jeg Elsker Dig Norge!

Poem written by my grand uncle Hans Bakke

  • Norsk
  • English
  • Original

Jeg Elsker Dig Norge

----------

Jeg elsker dig Norge der oppe mot nord,

Med tindrende fjelde og bølgende fjord.

Med snebrede flekker

Som fjeldet dig dekker

Hvor tinderne skjyter mod Himmelen blaa.

----------

Jeg elsker dig Norge der oppe mot nord,

Hvor fædrene dyrket på fædrenes jord.

De dyrket jorden

Fra fjeld og til fjorden

Og gav oss hva fædrene gav...

----------

Jeg elsker dig Norge der oppe mot nord,

Hvor jeg var engang og hvor fædrene bor.

Dig vil vi hædre

Som vaare fædre

enskjønt i vesten vi bor.

----------

Du er vaar trøst vaar stolthed og magt.

Omkring dig, alle sætter vi vagt

Naar budskapet kommer

Som snebrede flommer

"Kom og forsvar din gamle mor."

----------

Jeg elsker dig Norge som du stiger frem.

Opefter høiden med dine tusener hjem.

Som et brusende hav

Steg du op fra din grav

Da du kom fra trældommens baand.

----------

Hild dig da Norge du gamle mor,

Med midnatsolen der opp mot nor'.

Som den skjinner i dag

Skal vi skjinne i lag

Naar vi har maalet naat.

----------

Hans Bakke.

I Love You Norway

----------

I love you Norway up north,

With twinkling mountains and undulating fjord.

With snowy spots

As the mountain covers you

Where the peaks points towards the blue sky.

----------

I love you Norway up north,

Where the fathers cultivated on ancestral land.

They cultivated the land

From the mountains and to the fjord

And gave us what the fathers gave ...

----------

I love you Norway up north,

Where I was once and where the fathers live.

We will honor you

As our fathers

though in the west we live.

----------

You are our comfort our pride and power.

Around you, we all put guard

When the message arrives

Like snowy floods

"Come and defend your old mother."

----------

I love you Norway as you rise.

Up the hill with your thousands home.

Like a roaring sea

You rose from your grave

When you came from the bondage of slavery.

----------

Stay as you are Norway, old mother,

With the midnight sun up towards nor '.

As it shines today

Shall we shine together

When we reach our goal.


Hans Bakke.

Kurt avatar

Just me :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

Translate