1933

1933

1933-
Solveig Bakke andre ifra høyre, er det noen andre på bilde som bør tagges?
Hvor var bildet tatt?