1915 August og Serina med guttene

ifra venstre bak August, Hans,Serina, Karl

Hvor var bildet tatt?