1905-20060708-001

1905-20060708-001

Når var bildet tatt?
Hvem er på bildet?
Hvor var bildet tatt?
Var det ved et spesielt anledning?